Chính sách Bảo Mật - sonhoangminh.vn

Chính sách Bảo Mật - sonhoangminh.vn

Chính sách Bảo Mật - sonhoangminh.vn

Nhà sản xuất
Hotline: 0902 488 467
Chi tiết

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

I. Các thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ được bảo mật và không tiết lộ Thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng.

II. Sử dụng thông tin cá nhân: Trong trường hợp cần thiết,chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Khách hàng trên hệ thống để liên hệ như gọi điện, gửi mail, thư cảm ơn…

III. Chia sẻ thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của Khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật, trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

Các bài khác
0902 488 467